กิจกรรม

ผู้คนนับพันเข้าร่วมพิธีมนตราภิเษก (empowerment/initiation) ของ พระดอร์เจ ชุกเด็น ที่ มากัม  ชัมโด  ทิเบต

พระเกเช วังชุก เป็นผู้ทำพิธีมนตราภิเษกของพระดอร์เจ ชุกเด็น ที่มากัม ชัมโด ทิเบต ซึ่งจำนวนของผู้ร่วมปฏิบัติธรรมมีเพิ่มมากขึ้นทุกปี เนื่องจากผู้คนตระหนักถึงประโยชน์ของการฝึกปฏิบัติกันมากขึ้น…