บุคคลสำคัญ

อาจารย์ผู้สืบเชื้อสายตามธรรมเนียมของกาเด็น กับโลกปัจจุบัน

ท่านจะได้ชมวีดีโอที่หาได้ยาก ของพระอาจารย์ผู้เผยแผ่การฝึกปฏิบัติพระดอร์เจ ชุกเด็นไปทั่วโลก เช่น พระอาจารย์ทรีจัง รินโปเช พระอาจารย์ซ้ง รินโปเช พระอาจารย์เยเช รินโปเช และพระอาจารย์เกเช เกลซัง กัสโส…

พระอาจารย์กังเชน รินโปเช

พระอาจารย์กังเชน รินโปเช ผู้ซึ่งสืบทอดการฝึกปฏิบัติพระดอร์เจ ชุกเด็น และพิธีมนตราภิเษกจากสมัยพระพุทธกาลของพระพุทธเจ้า พิธีมนตราภิเษกเงลโซ ซึ่งท่านฝึกปฏิบัตินี้ เป็นการช่วยบรรเทาและรักษาตัวเอง ที่ได้มาจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเหมาะสมกับผู้คนสมัยใหม่…

พระอาจารย์เซเมะ รินโปเช

พระอาจารย์เซเมะ รินโปเช เป็นอาจารย์องค์ที่สำคัญองค์หนึ่งของวัดกาเด็น ชาร์เซ ที่มีลูกศิษย์มากมาย
ท่านยังเป็นลูกศิษย์ที่มีความกตัญญูอย่างสูง และได้รับสืบทอดการฝึกปฏิบัติ จากพระอาจารย์ทรีจัง รินโปเช…

พระอาจารย์เกเช เกลซัง กัสโซ

พระอาจารย์เกเซ เกลซัง กัสโซ อาจารย์ผู้บรรลุธรรมทางด้านการสมาธิ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในแวดวงพระพุทธศาสนา ท่านเป็นคนที่เผยแผ่การฝึกปฏิบัติพระดอร์เจ ชุกเด็นสู่โลกตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอังกฤษ…