วัด-พระดอร์เจ ชุกเด็น

วัดที่มีการฝึกปฏิบัติพระดอร์เจ ชุกเด็น<br> ในทิเบต

มีพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่าง ๆและพุทธศาสนิกชน
จำนวนมากที่ฝึกปฏิบัติพระดอร์เจ ชุกเด็น
ในอัมโด ทิเบต…

วัดเซอปอม

วัดเซร่าตั้งอยู่ที่ตอนใต้ของประเทศอินเดียใน
ไบลักกุบบ์ ศูนย์อพยพของชาวทิเบต เมืองมัยซอร์ ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองบังกาลอร์ 6 ชั่วโมง
วัดเซร่ามีอาจารย์ บัณฑิต ผู้รอบรู้ ผู้คงแก่เรียน
เจ้าอาวาส ตูลกุที่กลับชาติมาเกิด และผู้รักษาราชการแทน จำนวนนับไม่ถ้วน…

พระดอร์เจ ชุกเด็น ที่วัดเด็นมา กอนซ่า<br>รินโปเช  ( วีดีโอ 2ชุด ในภาษาทิเบต<br>และภาษาจีน)

วีดีโอนี้จัดทำขึ้นมาโดยวัดของพระอาจารย์
เด็นมา กอนซ่า รินโปเช ซึ่งประกอบด้วย
ทังคา (ภาพเขียนบนผ้า) และพระพุทธรูป
ของพระดอร์เจ ชุกเด็นสูง 18ฟุต
ซึ่งถือว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก…