บทนำ

รูปลักษณะ

รูปลักษณะของพระดอร์เจ ชุกเด็น

ไฟที่ลุกจากพระผู้ปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรม จะขจัดปัดเป่าอุปสรรค และความมืดมัว ที่เกิดมาจากกรรมชั่วให้หมดไป…

0

ประโยชน์จากการปฏิบัติ

ประโยชน์จากการสวดมนต์และการฝึกปฏิบัติของพระดอร์เจ ชุกเด็น

พระดอร์เจ ชุกเด็น ทรงเป็นพระธรรมบาลปางพิโรธ ผู้ที่จะปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรม จากการสวดมนต์ การถวายของสักการะ และการรักษาศีล…

0

FAQs

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม : พระดอร์เจ ชุกเด็นคือใคร ? ตอบ : พระดอร์เจ ชุกเด็นคือพระผู้ปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรม ท่านเป็นปางพิโรธของพระมัญชุศรีโพธิสัตว์…

0

ลิงค์ต่าง ๆ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

หากต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระดอร์เจ ชุกเด็น อาจารย์ที่ฝึกปฏิบัติ และรายละเอียดอื่น ๆ
กรุณาคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ และกรุณาส่งความคิดเห็นพร้อมกับลิงค์ที่ท่านอยากแนะนำเพิ่มเติม…

0