รูปลักษณะ

รูปลักษณะของพระดอร์เจ ชุกเด็น

ไฟที่ลุกจากพระผู้ปกป้องคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรม จะขจัดปัดเป่าอุปสรรค และความมืดมัว ที่เกิดมาจากกรรมชั่วให้หมดไป…