ประสบการณ์

ชีวิตของเด็กแรกเกิด

พระดอร์เจ ชุกเด็น ทรงประทานให้ฉันได้มีโอกาสเห็นเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากความเมตตากรุณาอันยิ่งใหญ่ของท่าน และหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องนี้…

ช่วงวิกฤตอันตราย

พระดอร์เจ ชุกเดนช่วยผมอย่างมากในเรื่องการงาน เป็นเวลาหลายเดือนที่บริษัทของผมไม่มีรายได้ เงินเหลือสำหรับจ่ายได้แค่หนึ่งเดือน ผมเริ่มวิตก ผมบอกเพื่อนร่วมงานเกี่ยวกับเรื่องสถานะวิกฤตที่เราเผชิญหน้าอยู่ และพวกเราต้องออกไปหาเงินจากข้างนอก…