วัดที่มีการฝึกปฏิบัติพระดอร์เจ ชุกเด็น
ในทิเบต

วัดที่มีการฝึกปฏิบัติพระดอร์เจ ชุกเด็น<br> ในทิเบต
0

มีพระภิกษุสงฆ์จากวัดต่าง ๆ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่ฝึกปฏิบัติพระดอร์เจ ชุกเด็น ในจัมโด ทิเบต

ชมวีดีโอ ที่ยูทูบ : http://www.youtube.com/watch?v=YoqpGZJkHmw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>