พระดอร์เจ ชุกเด็น

พระดอร์เจ ชุกเด็น
0

ภาพพระดอร์เจ ชุกเด็นที่แพร่หลายนี้ มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพะบงกา รินโปเชอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งท่านเป็นผู้ที่เล็งเห็นว่า ในยุคของเราพระดอร์เจ ชุกเด็นจะสามารถช่วยเราได้มากที่สุด ท่านจึงได้อุทิศทั้งชีวิตของท่านในการเผยแผ่การฝึกปฏิบัติจนแพร่หลายไปทั่วทุกหนทุกแห่ง

 

ตัวอย่าง | 12Kb
ดาวน์โหลด | 9.9Mb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>