ติดต่อเรา

เว็บไซด์นี้จัดทำขึ้น เพื่อแนะนำการฝึกปฏิบัติของพระดอร์เจ ชุกเด็น ซึ่งท่านจะได้ประโยชน์จากการศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์ผู้ทรงพลัง

หากท่านมีความคิดเห็น หรือข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลับมาทางเรา เพื่อที่จะได้ปรับปรุงและทำเว็บไซด์ให้สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะได้เป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นมากยิ่งขึ้น และเรายินดีรับทุกความคิดเห็นของท่านเสมอ