วอลล์เปเปอร์

ภาพวอลล์เปเปอร์ - สีดำ และ สีขาว

เป็นภาพวาดพิเศษ ของพระดอร์เจ ชุกเด็น 5 ปางในสีดำและสีขาว…

เป็นภาพวอลล์เปเปอร์ - ภูเขา

แสดงลักษณะเงาของพระดอร์เจ ชุกเด็นกับภูเขาเป็นฉากหลัง พร้อมด้วยคำคมจากพระทรีจัง รินโปเช…

ภาพวอลล์เปเปอร์ - สีฟ้าเย็นตา

เป็นภาพของพระดอร์เจ ชุกเด็นในลักษณะของทังกาแบบดั้งเดิม ซึ่งให้ความรู้สึกของอิทธิพลร่วมสมัย…

ภาพวอลล์เปเปอร์ - สำหรับให้ระลึกถึง

เพื่อเป็นความทรงจำต่อเว็บไซด์ dorjeshugden.com ภาพวอลล์เปเปอร์ภาพนี้แสดงถึงหมวกทรงโดมของพระดอร์เจ ชุกเด็น กับไฟแห่งปัญญาตัดกับสีดำของฉากหลัง…

ภาพวอลล์เปเปอร์ - ธง และ เมฆ

เป็นภาพหน้าของพระดอร์เจ ชุกเด็นท่ามกลางก้อนเมฆ ที่มีธงทิเบตสีสดใสมี่ชีวิตชีวา…

วอลล์เปเปอร์ - ธงแบบทิเบต

ธงแบบทิเบตกลายเป็นความหมายเดียวกับการต่อสู้เพื่อเป็นอิสระของชาวทิเบต ภาพนี้เป็นการออกแบบธงและสิงโตหิมะสองตัวเข้าด้วยกัน ปากของสิงโตแสดงถึงไม่มีความกลัวในอุปสรรคทั้งปวง…