โปรโมชั่น

โปสเตอร์พระดอร์เจ ชุกเด็น

พระดอร์เจ ชุกเด็น ช่วยปกป้องคุ้มครองออฟฟิศ ร้านค้า และบ้าน ทุกหนแห่ง ท่านนำความเจริญรุ่งเรือง โชคดี และร่ำรวย แก่ท่านและธุรกิจของท่าน…

เหรียญพระดอร์เจ ชุกเด็น

นี่คือเหรียญพระดอร์เจ ชุกเด็นจากทิเบต ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในเรื่องการประทานพรให้โชคดี และปกป้องคุ้มครองผู้คนเป็นล้าน ๆ คน

แผ่นพับพระดอร์เจ ชุกเด็น - ภาษาไทย

แผ่นพับแบบสองภาษา(ภาษาอังกฤษและภาษาไทย)นี้ ถูกออกแบบพิเศษเฉพาะด้วยสีเหลือง ซึ่งมีสีสันสดใส สะดุดตา สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับพระผู้เป็นเจ้า และปรัชญาเอเชีย…