บทความ

เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่วัดพระดอร์เจ ชุกเด็น เมืองคาม ทิเบต

ในเทศกาลมอนลัมที่วัดกอนซา เมืองคาม ทิเบต มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 40,000-50,000 คน และพระภิกษุประมาณ 4,000-5,000รูป…

การปกป้องที่มีพลังอานุภาพต่อต้านจากภูติผีปีศาจ ไสยศาสตร์ และมนต์ดำ

มีวิธีการปกป้องหลายแบบแตกต่างกันออกไป แล้วแต่ชนิดของภูติผีปีศาจ หรือโรคภัยไข้เจ็บ แต่วิธีที่มีพลังอำนาจมากที่สุดคือการพึ่งพาพระดอร์เ จ ชุกเด็นโดยการฝึกปฏิบัติและสวดมนต์…