รูปภาพพระดอร์เจ ชุกเด็น

พระดอร์เจ ชุกเด็น

ภาพพระดอร์เจ ชุกเด็นที่แพร่หลายนี้ มีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพะบงกา รินโปเชอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งท่านเป็นผู้ที่เล็งเห็นว่า ในยุคของเราพระดอร์เจ ชุกเด็นจะ…

พระดอร์เจ ชุกเด็นทังคาสีดำ

ภาพพระดอร์เจ ชุกเด็นภาพนี้ดูเหมือนจริง และให้ความรู้สึกร่วมสมัย ลักษณะของใบหน้าที่เหมือนกับพระพะบงกา รินโปเช อาจารย์ผู้ซึ่งมีอิทธิพลและบทบาทในสมัยนั้น…

พระดอร์เจ ชุกเด็น บนสีแดง

มีหลายภาพของพระดอร์เจ ชุกเด็นที่มีลักษณะเหมือนกับพระพะบงกา รินโปเช ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์มากมาย…

พระดอร์เจ ชุกเด็นบนสีดำ

มีหลายภาพของพระดอร์เจ ชุกเด็นที่มีลักษณะเหมือนกับพระพะบงกา รินโปเช ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่มีลูกศิษย์มากมาย…

ต้นไม้เชื้อสายของพระดอร์เจ ชุกเด็น

ต้นไม้เชื้อสายแสดงให้เห็นถึงพระอาจารย์ผู้ฝึกปฏิบัติพระดอร์เจ ชุกเด็นในปัจจุบันนี้ ซึ่งพระอาจารย์เหล่านี้จะอยู่เหนือพระดอร์เจ ชุกเด็น…

ต้นไม้กูรูกับพระดอร์เจ ชุกเด็น

ต้นไม้กูรูนี้ มีพระดอร์เจ ชุกเด็นเป็นพระผู้ปกป้องคุ้มครองธรรมองค์หลัก ที่ด้านล่างของทังกา พระดอร์เจ ชุกเด็นอยู่เหนือพระมหากาลาหกแขน และพระมหากาลาสีขาว และพระศรีเทวี พัลเด็น ลาโม…