เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่วัดพระดอร์เจ ชุกเด็น เมืองคาม ทิเบต

เทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่วัดพระดอร์เจ ชุกเด็น เมืองคาม ทิเบต
0

ในเทศกาลมอนลัมที่วัดกอนซา เมืองคาม ทิเบต มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานประมาณ 40,000-50,000 คน และพระภิกษุประมาณ 4,000-5,000รูป 
ทังกาผืนใหญ่ จากซ้ายไปขวา พระดอร์เจ ชุกเด็น พระเด็นมา กอนซา รินโปเช ลามะชงคาปา (ทังกา คือ ภาพวาดของบนพื้นผ้าใบ ซึ่งสามารถม้วนแล้วนำติดตัวไปได้ทุกหนทุกแห่ง)


 
พระพุทธรูปของพระดอร์เจ ชุกเด็นสูง 18 ฟุต ตั้งอยู่ในวัด

 
มีพระภิกษุและผู้คนจำนวนมากมายตั้งเต้นท์อยู่หน้าวัดกอน ซา เพื่อที่จะได้เข้าร่วมพิธีเทศกาล


 
ในช่วงเทศกาลนี้ พระกังเชน รินโปเชได้มาเยี่ยมชม และมีผู้คนจำนวนมากมายได้มาต้อนรับท่าน

 
พระจัมปา หงอด็อบ (ขวา) ต้อนรับ พระกังเชน รินโปเชเข้าสู่วัด


 
พระลามะมิเชล

 

พระดอร์เจ ชุกเด็น สูง 18 ฟุตในวิหาร

 

พระลามะจัมปา หงอด็อบ และพระกังเชน รินโปเช ทำพิธีสวดมนต์ของพระดอร์เจ ชุกเด็นในวัด

 
พระลามะจัมปา หงอด็อบในวัดพระดอร์เจ ชุกเด็น

 
พระกังเชน รินโปเชในวัดพระดอร์เจ ชุกเด็น

 
จากซ้ายไปขวา : พระลามะมิเชล พระกังเชน รินโปเช และพระลามะ จัมปา หงอด็อบ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>